Privacybeleid

De Lokale Bierbrouwerij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website alsook van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij informeren de cliënt(e)/bezoeker daarover zo goed als mogelijk.

Wij verzamelen gegevens als u:

  • onze website gebruikt;
  • contact zoekt via de website;
  • een opdracht verstrekt

Hieronder leest u waarom we deze gegevens verzamelen;

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van de Lokale Bierbrouwerij bij het vragen van informatie via de website laat u zien dat u kennis heeft genomen van deze privacyverklaring. Dit wordt vastgelegd in ons systeem als zijnde een ontvangstbevestiging.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring. De grondslagen voor de werking van de gegevens zijn de uitvoering van de overeenkomst en marketing.

Gegevens
Om de opdracht te kunnen uitvoeren die u bij ons plaatst, vragen wij u om gegevens zoals: naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen worden aangevuld met relevante gegevens.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, bewaren wij deze indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit voor specifieke verwerking noodzakelijk is.

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op onze dienstverlening en communicatie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien er wijzigingen in de privacyverklaring hebben plaatsgevonden, stellen wij u daar onmiddellijk van op de hoogte.

Bewaartermijnen
Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens is gekoppeld aan de wettelijke regels. De wettelijke bewaartermijn van minimaal 7 jaar wordt gehanteerd in het geval persoonsgegevens worden bewaard om te kunnen voldoen aan fiscale verplichtingen.

De rechten van de cliënt(e)/bezoeker
Wij bieden een cliënt(e)/alle bezoekers van de website de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Indien u hiervan gebruik wilt maken, zie onderaan de pagina onze contactgegevens, reageren wij binnen 7 werkdagen op uw verzoek.